اسلیو FLEX Sleeve

 

مزایا:

  • طراحی شده در فلکشن اولیه 30 درجه
  • ارائه شده با پارچه جدید و تراکم بالای ژل
  • ضخامت یکنواخت در کل محیط اسلیو (3میلی متر)
  • طراحی شده با طول متوسط (مناسب برای اکثر بیماران)

 

ه