اسلیو (Extreme (SKF

 

مزایا:

  • مقاوم در برابر سایش های روزمره
  • تقویت شده در قبال کشش های عمودی
  • ضخامت یکنواخت در کل محیط اسلیو
  • کاهش حرکت های بیش از حد بافت نرم