ژل لاینر ECFRHD و ECDTHD

 

مزایا:

  • دارای ساختار جدید در بخش دیستال جهت کنترل حرکت پیستونی انتهای استامپ
  • دوام زیاد به علت استفاده از HD GEL
  • ضخامت یکنواخت در کل محیط ژل